Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Събота | 28 Март 2020 г.

За проекта

Наименование: Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество (Business Support Centres – the shortcut of cross-border cooperation)

Брой партньори: 2

Водещ партньор: Търговско-промишлена палата Враца

Партньор: Федерация на работодателите в Олтения

Място на проекта: Областите: Видин, Враца и Монтана, България и Окръг Долж, Румъния

Обща стойност: 274 571.50 ЕВРО

Цели на проекта:

  • Да се създаде и популяризира мрежа от трансгранични бизнес-подкрепящи центрове, които да предоставят трансгранични услуги на бизнеса и да стимулират трансграничните отношения между фирмите в целевия регион, с цел разширяване на техните пазари;
  • Да се подобри облика на целевия регион ( Областите: Видин, Враца и Монтана България и Окръг Долж, Румъния), чрез стимулирането на трансгранични контакти, коопериране и партньорства в бизнес средата;

Дейности по проекта:

Основните дейности са: трансгранични бизнес-подкрепящи центрове във Враца и Крайова и създаването на мрежа между тях; извършването на 4 целеви обучения на МСП и предприемачи от целевия регион; Организирането на Дни на технологичен обмен и партньорство в гр. Враца и Крайова ; провеждането на  проучване, което да идентифицира предимствата на целевия регион; 2 работни семинара и широка промоционална кампания; 

Резултати от проекта: 2 изградени трансгранични бизнес-подкрепящи центрове, работещи в мрежа; Подобрена бизнес среда в региона и подобряването на „облика” на целевия регион;

Целеви групи: 100 МСП и  предприемачи от Областите: Видин, Враца и Монтана България и Окръг Долж, Румъния; местни власти; ТПП Враца, Ф-ПРО;

Продължителност на изпълнението: 18 месеца


www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio