Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Неделя | 12 Юли 2020 г.

Втори интерактивен дискусионен семинар за разработване на сценарий за модернизиране на системата на професионално образование и обучение

 На 26 юни 2018 г. българските партньори по проекта Учене чрез практика, ТПП -Враца и МОН, РУО Враца проведоха втория интерактивен дискусионен семинар за разработване на  сценарий за модернизиране на системата на професионално образование и обучение.

След кратък преглед на наблюдаваното основно въздействие и въведение в подготовката за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, участващите заинтересовани страни имаха активна работа по групи. Всяка група, подпомагана и насочвана от фасилитаторите, представи своите предложения за разработване на сценарии.

С тяхната експертната подкрепа бяха дефинирани основните насоки по предварително изведени акценти като например промяна на нагласите, повишаване на капацитета, оценка на качеството, база-данни на фирмите-партньори в дуално обучение,  ранно кариерно ориентиране с включване на родителите и др.  по отношение на това, как преходът на съществуващото професионално образование и обучение чрез базирано на работа учене може реалистично да се осъществи в местния контекст. Тези насоки имат за цел да насърчат и улеснят прехода на съществуващата система на професионално образование и обучение.

Презентацията относно прегледа на наблюдаваното основно въздействие ще намерите на: https://drive.google.com/file/d/1eg7s4dV6LU7vHlWm_Ec-BtHmcAj9K6Yu/view?usp=sharing

Въведението в подготовката на ЗИД ЗПОО, нормативни промени и статистически данни вижте на: https://drive.google.com/file/d/18Q27BnYxWnrI_j7vi20bTBp4FQYs5Ik5/view?usp=sharing

 

27-06-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio