Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Неделя | 12 Юли 2020 г.

Работен семинар за дуално професионално обучение във Враца

 

В изпълнение на проект Learning by Doing или Учене чрез практика, Търговско-промишлена палата - Враца организира и проведе съвместно с Министерство на Образованието и Науката - Регионално Управление на Образованието, Враца работен семинар за изграждане на визия за модернизиранe на системата за професионално образование и обучение. Събитието се състоя на 29 ноември, 2017 г. в гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ №1, Конферентна зала, етаж 2.

По време на събитието бяха представени резултатите от първата сесия на семинара, както и натрупан опит от инициативи и проекти по прилагане на Дуално професионално обучение в страната.

В резултат от работата на втория семинар по проблемите на модернизация на професионалното образование и обучение и въвеждане на дуална форма на обучение в България, бяха направени предложения за Основни стъпки за по-добра стратегия за модернизация на ПОО като създаване на устойчивост за системата на ПОО и предпоставки за развитието й, актуализиране на съдържанието на учебници, учебни помагала и учебна документация, повишаване на привлекателността на ДПОО, система за повишаване на качеството на професионалното образование, подобряване на материално техническата база в училищата, включително общежития, осигуряване на транспорт на учениците от дуално обучение; затваряне на цикъла – професионално училище - браншова организация – университет.

Също така бяха предложени дейности за ускоряване модернизацията на ДПОО чрез популяризиране на добри практики за квалификация на учители в ДПОО, популяризиране на успешно завършили дуално ПОО и реализира ли се младежи, създаване на работещи механизми за кариерно ориентиране, позитивна медийна кампания за привличане на повече ученици и промяна на нагласите на обществото към професионалното образование, съвременни форми на привличане на ученици към дуално обучение, използване на възможностите на международния обмен, включване на повече изявени професионалисти в процеса на дуално обучение.

Направените предложения са принос на проекта “Учене чрез практика“ към процеса на формиране на концепция за модернизация на професионалното образование и обучение и разпространение на дуалната форма на обучение като отговор на нуждите на българската икономика от млади и квалифицирани кадри.

Проектът е съфинансиран от фондовете на ЕС (ЕФРР, ИПП)
Страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

08-12-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio