Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Неделя | 12 Юли 2020 г.

Новини

Европейско финансиране за МСП

Търговско-промишлена палата – Враца и Federatia patronatelor din Regiuna Oltenia проведоха двудневно обучение на микро, малки и средни предприятия по проект „Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество”, MIS-код 633. Обучението се проведе  в гр. Крайова на 13 и 14 септември, 2011 г. по програмата за трансгранично сътру...

15.09.2011

Партньорска среща относно изпълнението на дейностите

На 25 август, тази година в гр. Крайова по проект „Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество”, MIS-код 633 по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 партньорите Търговско-промишлена палата – Враца и Federatia patronatelor din Regiuna Oltenia проведоха трета партньорска среща.

След кр...

31.08.2011

Гърци и румънци на бизнес туризъм у нас

Бизнес туризмът у нас е в разцвета си заради проблеми в съседните държави. Напливът от Гърция е породен от финансовите неволи на държавата, а от Румъния - заради по-високите данъци там.

Рязко се увеличава броят на новорегистрираните у нас фирми с гръцки собственици. Само за първото полугодие на 2011 г. са вписани 418 нови юридиче...

01.08.2011

Българските фирми имат възможност да намерят клиенти в Румъния

Българският фирмен каталог на румънски език Bulgaria1.ro е единствения по рода си сайт, в който българските производители и фирми имат възможност да намерят клиенти в Румъния чрез представяне на своите продукти и услуги. Българският фирмен каталог е в рамките на Българския Бизнес Портал за Румъния, който е изцяло на румънски език, като о...

28.07.2011

Средства за довършителни строителни дейности на обекти в маршрутите на религиозния туризъм

Правителството прие Постановление за предоставяне на допълнителни средства за довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на религиозния туризъм и за селища без храмове за религиозните нужди на населението, на обща стойност от 224 000 лева, от които 74 000 лв. за православни храмове на територията на област Монтан...

27.07.2011

Ж.П. линия Видин-София - обект с национално значение

На проведено заседание на Министерски съвет на 06.07.2011 г., правителството обяви за обекти с национално значение пет ж.п. линии: Видин-София, София-Перник-Радомир, София-Пловдив, София-Драгоман и Радомир-Кулата, както и интермодалния терминал в Пловдив. Решението създава възможност за облекчаване на процедурите по съгласуването и реализ...

27.07.2011

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio