Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Неделя | 12 Юли 2020 г.

Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 22-24 ЮНИ 2012 Г. РУСЕ

Търговско-промишлена палата-Враца има удоволствието да Ви  покани да се включите като изложител в първото за град Русе мобилно строително изложение, което се организира в рамките на проект „CBC Fairs – Панаири за трансгранично сътрудничество”, съфинансиран по Оперативна програма трансгранично сътрудничество Румъния-Бълга...

29.05.2012

Панаири и семинари за трансгранично сътрудничество

Търговско-промишлена палата-Враца е партньор на Център за консултиране и управление на проекти CCMP EUROPROJECT, Румъния в проект CROSS-BORDER COOPERATION FAIRS, чиято основна цел е да подпомогне развитието на бизнеса чрез партньорства между фирми и други предприемачи от трансграничния район между Румъния и България.

По проекта тази година се ...

14.03.2012

Какво най-много ценят бенефициентите

В периода 16.07.2010 г. – край 15.01.2012 год. Търговско-промишлена палата - Враца  изпълнява проект „Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество”, MIS-Code; 633, ОП ТГС Румъния-България 2007-2013. Като водеща организация вчера, 12.01.2012 г. бе домакин на финалната прес конференция за преглед изпълнението и отчитане ...

13.01.2012

ОБЯВА ЗА ПРЕДСТОЯЩА ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Търговско-промишлена палата-Враца организира съвместно с F-PRO (Федерация на предприемачите в Олтения) Финална пресконференция в гр. Враца на 12 януари, 2012 г. от 13:30 часа.  по проект  „БИЗНЕС ПОДКРЕПЯЩИ ЦЕНТРОВЕ – ПРЯК ПЪТ КЪМ ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”, MIS-Code:633, OП ТГС Румъния-България 2007-2013.  Това заключително събитие ...

09.01.2012

Партньорска среща за оценка на изпълнените дейности

На 09.12.2011 г. в гр. Крайова по проект „Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество”, MIS-Code; 633, ОП ТГС Румъния - България 2007-2013 партньорите от Търговско-промишлена палата - Враца и F-PRO, Федерация на работодателите в Олтения проведоха среща за оценка на изпълнените до момента дейности, а именно 4 обучения ...

12.12.2011

Завършиха Дните на партньорски и технологичен обмен

Днес приключиха Дните на партньорски и технологичен обмен по проект „Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество”, MIS-Code; 633, ОП ТГС Румъния-България 2007-2013.
В периода 23-25 ноември, 2011 г. Търговско-промишлена палата - Враца  бе домакин на двустранни бизнес срещи и обмяна на опит между предприятия...

25.11.2011

ОБЯВА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ДНИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН И ПАРТНЬОРСКИ ОБМЕН В ГР. ВРАЦА

Търговско-промишлена палата – Враца организира съвместно с F-PRO (Федерация на работодателите в Олтения)  Дни на технологичен и партньорски обмен в гр. Враца,  в периода 23 до 25 ноември, 2011 г. Това съвместно трансгранично бизнес събитие ще се проведе по проект "БИЗНЕС ПОДКРЕПЯЩИ ЦЕНТРОВЕ – ПРЯК ПЪТ КЪМ ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДН...

15.11.2011

Бизнес мисия в Крайова

За да се улесни комуникацията между двете страни, за всички срещи беше осигурен превод от страна на водещата организация по проекта Търговско-промишлена палата – Враца.

Изказаното задоволството от страна на целевата група от начина на протичане и от договореното сътрудничество при проведената бизнес мисия пряко доприн...

11.11.2011

ОБЯВА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Търговско-промишлена палата-Враца организира съвместно с F-PRO (Федерация на предриемачите в Олтения) Дни на технологичен и партньорски обмен в гр. Крайова в периода 7-9 Ноември, 2011 г. Това съвместно трансгранично бизнес събитие ще се проведе  по проект  „БИЗНЕС ПОДКРЕПЯЩИ ЦЕНТРОВЕ – ПРЯК ПЪТ КЪМ ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВ...

21.10.2011

Обучение, уъркшоп и пресконференция

На 14.10.2011 г. в гр. Враца, България се състоя пресконференция по проект „Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество”.  В пресконференцията взеха участие представители на водещата организация Търговско-промишлена палата – Враца и пратньорската организация F-PRO /Федерация на предприемачите в р...

14.10.2011

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio