Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Неделя | 12 Юли 2020 г.

Новини

Начало на дизайн на план за Обучение за развитие в селските райони

 На 9 и 10 ноември, 2016 г. Търговско-промишлена плата-Враца организира вторите годишни сесии на работните групи по проекта Rural DEAR Agenda – EYD 2015 („План за Обучение за развитие в селските райони и повишаване на обществената осведоменост“, програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi).

Участваха представители на общинските администрации на Димов...

17.11.2016

Финална конференция по проект InnoWork

 Финалната конференция по проект InnoWork се състоя на 14 октомври, 2016 г. Проектът “Към по-иновативна работна среда“– InnoWork се изпълнява по програма Eразъм+, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2).

Организационните иновации и резултатите от проекта InnoWork бяха чествани от консорциума, з...

19.10.2016

СЕМИНАР ПО КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ ЗА МСП

На 22.06.2016г. в гр. Враца се проведе пилотен работен семинар по проект „Към по-иновативна работна среда“ (акроним InnoWork, проект № 2014-1-BG01-KA202-001634), изпълняван в рамките на програма Еразъм+.

В събитието взеха участие 17 представители на малки и средни предприятия от различни икономически сек...

27.06.2016

Работни групи и добри практики по Обучение за Развитие

 В началото на м. Декември, 2015 г. в рамките на проекта Rural DEAR Agenda – EYD 20151, финансиран по програма EuropeAid, Търговско-промишлена палата–Враца организира създаването на 3 работни групи от активни лица съответно в секторите `местни власти`, НПО и организации на гражданското общество` и `образование и обучение`. Работните групи са съст...

01.02.2016

Полезни допълнения към електронната обучителна платформа по проекта I-CIA of SMEs

            

В началото на месец януари, 2016 г. ТПП-Враца като партньор по проекта „Подобряване на ...

01.02.2016

Среща в Грац по проект І-CIA of SMEs

 LLL, LEONARDO DA VINCI, Transfer of innovation             
                                      I-CIA of SMEs Project Nr. 2013-1-TR1-LEO05-47542

В периода 23.11.2015 - 26.11.2015 г. във връзка с четвъртат...

21.12.2015

За промяна на отношението на обществото към устойчиво и равноправно развитие

 

Търговско-промишлена палата – Враца продължава работата по проект `Rural DEAR Agenda - EYD 2015` (План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост) съвместно с осемте участващи общини Белене, Троян, Димово, Белоградчик, Чупрене, Б...

10.12.2015

E-обучителен курс по проект

 „Подобряване способностите на малките и средни предприятия за проучване на конкуренцията“
 Търговско-промишлена палата - Враца провежда в рамките на проект „Подобряване способностите на малките и средни предприятия за проучване на конкуренцията“ - I-CIA of SMEs
е-обучи...

30.10.2015

Работна среща по проект InnoWork в Уест Бромич

 Третата партньорска среща по проект Към по-иновативна работна среда - InnoWork, референтен №: 2014-1-BG01-KA202-001634 се проведе в периода 10-11 септември, 2015 г. в Уест Бромич, Великобритания. Домакин на срещата бяха английските партньори Фондация LearnPlay.

Участниците в срещата бяха представители на всички останали партньорски организации ...

16.09.2015

Десет учебни модула с интерактивни обучителни игри по проект InnoWork

Десет учебни модула с интерактивни обучителни игри по проект InnoWork
Проект “Към по-иновативна работна среда”- InnoWork с номер 2014-1-BG01-KA202-001634 е съфинансиран от програма Еrasmus+, KA2 - Сътрудничество и иновации за добри практики. Основната цел на проект InnoWork е да създаде една по-благоприятна за иновации среда за микро, малки и средни пр...

27.08.2015

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union