Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Събота | 28 Март 2020 г.

Новини

Втора партньорска среща по проект 2REVIVE „Втори шанс за успех в предприемачеството“

Втората партньорска среща по проекта 2REVIVE се състоя на 26 и 27 юли, 2018 г. в Хилтоп Гардънс, в гр. Нашар, Малта. Домакини на срещата бяха малтийските партньори от AcrossLimits.

02.08.2018

Втори интерактивен дискусионен семинар за разработване на сценарий за модернизиране на системата на професионално образование и обучение

 На 26 юни 2018 г. българските партньори по проекта Учене чрез практика, ТПП -Враца и МОН, РУО Враца проведоха втория интерактивен дискусионен семинар за разработване на  сценарий за модернизиране на системата на професионално образование и обучение.

След кратък преглед на наблюдаваното основно въздействие ...

27.06.2018

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“

Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-хранителни системи. Аграрният университет – Пловдив бе домакин...

20.06.2018

Дискусионен семинар за изработване на сценарий за модернизиране на системата за професионално образование и обучение в страната /ПОО/

 ПОКАНА

              05.06.2018

Интервюта с експерти по дигитална трансформация / дигитализация

 

Интервюта с експерти по дигитална трансформация / дигитализация

23.02.2018

Начало на проект 2REVIVE

Проект “Втори шанс за успех в предприемачеството” (акроним: 2REVIVE) стартира с провеждането на Първа партньорска среща в периода 8-9 Февруари, 2018 г., в която участваха представители на ТПП-Враца. Проектът се финансира по Програма Еразъм +, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на...

15.02.2018

Работен семинар за дуално професионално обучение във Враца

 

В изпълнение на проект Learning by Doing или Учене чрез практика, Търговско-промишлена палата - Враца организира и проведе съвместно с Министерство на Образованието и Науката - Регионално Управление на Образованието, Враца работен семинар за ...

08.12.2017

Разпространение и въздействие на обучение за развитие

 

Търговско-промишлена палата – Враца участва със свой представител в изложение и обмен на опит по програма Обучение за развитие и повишаване на осведомеността, а именно DEAR Tool Fair and European Commission Exchange Hub, което се проведе в периода 10.05.2017 – 12.05.2017 ...

15.05.2017

Целенасочено прилагане на обучение за развитие в селските райони и повишаване на вниманието на обществото по въпросите на устойчивото развитие и изкореняването на бедността

 

Търговско-промишлена палата – Враца организира на 21.04.2017 г третата, финална среща на Работните групи по проект Rural DEAR Agenda-EYD 2015 или План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост в Европа. Този проект се осъществява с финансовата подкреп...

24.04.2017

Коледно изложение по пилотна практика за устойчиво развитие

 Днес, 19.12.2016 г. представители на Търговско-промишлена палата -  Враца присъстваха на Коледно изложение, организирано от кметство село Котеновци и ІІро ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Берковица. Изложени...

20.12.2016

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio