Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Неделя | 12 Юли 2020 г.

Начало на проект 2REVIVE

Проект “Втори шанс за успех в предприемачеството” (акроним: 2REVIVE) стартира с провеждането на Първа партньорска среща в периода 8-9 Февруари, 2018 г., в която участваха представители на ТПП-Враца. Проектът се финансира по Програма Еразъм +, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в Европейския Съюз. Проектният Консорциум се състои от 7 партньори, включително и 5 асоциирани от Полша, България, Италия, Холандия, Хърватска и Малта, с водещ партньор Avsi Polska, Полша. 

Проектът цели да изгради самоувереност, информираност и ефективност у стартиращи отново предприемачи и разбиращо отношение към тях чрез насоки и менторски взаимоотношения, с цел повторно започване на успешен бизнес. Ключов елемент в проекта е насърчаването на участниците да се поучат от своя предишен опит с цел пошиване на бъдещите им бизнес успехи, чрез предоставяне на практическо ръководство и насоки за лично и професионално развитие, както от обучители, така и от обучаеми.
Предстоящите проектни дейности включват дефиниране на основните заинтересовани страни, подготовка и изпълнение на план за разпространение на проекта на национално ниво, провеждане на изследване на поведенческите нагласи относно втори шанс за ре-стартиране на бизнес и анализи. По време на изпълнението на проекта (до 30.12.2019 г.) у повторните предприемачи ще се изградят самоувереност и самочувствие, по-добро приемане на неуспеха и справяне със социалните предразсъдъци. Очакваните крайни продукти от проекта са Онлайн инструментариум за самооценка, Наръчник за Ментори и Наръчник „Втори шанс за успешен бизнес“. Обменът на ноу-хау и трансферът на знания между проектните партньори и заинтересованите страни ще обогатят темата за втори шанс за успех в предприемачеството. Прилагането на проекта в сътрудничество с организации от различен тип и от различни държави ще подобри уменията на партньорите да работят като част от международен екип.

============================================

Проект 2REVIVE се финансира с подкрепата на Европейския Съюз. Настоящата публикация отразява само и единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

15-02-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio