Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Неделя | 12 Юли 2020 г.

Интервюта с експерти по дигитална трансформация / дигитализация

 

Интервюта с експерти по дигитална трансформация / дигитализация

в рамките на проекта "Дигитализация - Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП", проект №: 2017-1-DE02-KA202-004223

 Интервюираните, г-жа Тодорова и г-н Влахов, са експерти по организационно развитие, ИТ специалисти в бизнес системите, Образование/обучение. Те имат опит в работата с различни МСП.

 Тук публикуваме само някои извадки от интервютата като препоръки. Предоставените тук данни от интервюта имат за цел да служат като поглед в близкото бъдеще и за събиране на добри практики относно дигитализация.

 Г-жа Ева Тодорова е директор на ACS ltd, чиято основна област на дейност е Уеб разработка. Цифризация за нея означава интегрирането на цифровите технологии в ежедневието.

Тя има 12-годишен опит, свързан с проекти за дигиталнатрансформация в различни типове МСП. Дигитализацията за нея всъщност е необходимото бъдеще за МСП, тъй като е по-лесно се работи в дигитализирана компания. И защото процесът разширява растежа на бизнеса, отваря възможности за индивидуализирани/персонализирани услуги и за ускоряване на цикъла на автоматизация/доставка.

Няколко предизвикателства, съгласно за нейното мнение, като недостатъчни компютърни умения на операторите, съпротивата срещу промените, несъответствието между образованието и работната практика пречат на осъществяването на дигитална трансформация. Освен това, не само техническият персонал, но често и мениджърските екипи не са податливи на промяната. Определените рискове в интервюто са свързани с проблеми с персонала, изтичане на мозъци, натиска на пазара и т.н.

Г-жа Тодорова смята, че това е така, защото Иновациите винаги се нуждаят от известно време, за да се свикне с тях. Тези рискове касаят лидерство, човешки ресурси, мениджърски практики и финансово управление. Персоналът на първо място е засегнат. Нейният съветът към бизнеса е да реализира цифрови иновации с помощта на специалисти.

 Г-н Тонко Влахов е координатор във Враца Софтуер Общество/ВСО/. Той има едногодишен опит в областта на цифровата трансформация и особено - система за управление в сектора на образованието/обучението.

Дигитализацията, според него, спестява време и ресурси и помага да бъдат следени основните показатели за ефективност. Изпълнението ѝ може да се осъществи чрез уеб присъствие и прилагане на софтуерни решения.

Дружеството, в което работи г-н Влахов, вече е търсило готова приложима система, но не е намерило такава, която наистина да отговаря на техните нужди и изисквания. Най-голямото въздействие ще бъде да се приложи "система за управление на обучението", но те /ВСО/ мислят също така и за предаване на курсове и/или събития на живо с видео стрийминг.

Г-н Влахов осъзнава, че хората недостатъчно осъзнават ползите от дигиталната трансформация; Липсата на дигитализация затормозява потенциала и развитието на МСП. Неговият съвет към МСП е да влагат повече средства за дигитализация и маркетинг.

 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия, програма Еразъм+, Ключово действие: Сътрудничество за иновация и обмен на добри практики. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейните автори и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.

23-02-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio