Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Wednesday | 16 October 2019 г.

Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia

Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO) are ca scop reprezentarea, sustinerea si apararea intereselor membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice locale si regionale precum si cu alte organizatii din tara si din strainatate, precum si impulsionarea procesului de coagulare a intereselor de afaceri ale intreprinzatorilor din regiunea Oltenia.

Principalele activitati:

 • initiaza si propune proiecte de legi şi alte acte normative organelor abilitate care sa faciliteze si sa incurajeze infiintarea si dezvoltarea agentilor economici precum si a asociatiilor/fundatiilor patronale si profesionale;
 • Reprezinta, sustine, promoveaza si apara interesele economice ale agentilor economici;
 • Conlucreaza cu confederatii patronale nationale la care se poate afilia, cu sindicate, camere de comert si alte organizatii ale comunitatii de afaceri locale, regionale sau nationale si cu organe ale administratiei locale si regionale in vederea adoptarii solutiilor ce prezinta interes pentru membrii sai;
 • Stimuleaza stabilirea de relatii economice si de cooperare internationale in interesul agentilor economici;
 • Incurajeaza cooperarea intre agentii economici membri ai organizatiilor patronale si profesionale din F-PRO, pentru a le asigura un profit ridicat;
 • Acorda asistenta membrilor sai pentru dezvoltarea afacerilor;
 • Organizeaza / participa la manifestari tehnico-stiintifice, seminarii, conferinte, expozitii, targuri si alte asemenea actuni la nivel local, regional, national sau international ce prezinta interes pentru agentii economici membri ai organizatiilor patronale si profesionale din F-PRO;
 • Editeaza publicatii de interes pentru agentii economici membri ai organizatiilor patronale si profesionale din F-PRO;
 • Sensibilizeaza opinia publica cu privire la problematica comunitatii de afaceri, elaborand si finantand in acest scop studii, analize, sondaje de opinie si informari publice;
 • Actioneaza pentru respectarea legalitatii, eticii profesionale, precum si a normelor privind concurenta loiala in activitatea economica;
 • Combate prin toate mijloacele legale a tendintelor de monopol si concurenta neloiala;
 • Participa activ pe plan local, regional si national la dialogul social si la punerea in valoare a experientei, cunostiintelor si informatiilor acumulate, care sa faciliteze elaborarea deciziilor si a actelor normative ce intereseaza comunitatea de afaceri;
 • Conlucreaza cu organele administratiei publice si cu alte organisme in reglementarea impozitelor, taxelor, tarifelor si a preturilor produselor si a altor asemenea activitati ce privesc agentii economici;
 • Faciliteaza, prin intermediul organizatiilor specializate, accesul membrilor la diverse programe de asistenta financiara sau de alta natura pe plan local si regional;
 • Initiaza, concepe si implementeaza proiecte cu finantare de la diversi donatori;
 • Organizeaza activitati de formare profesionala ;
 • Efectueaza activitati de cercetare – dezvoltare ;
 • Acorda, in functie de disponibilitatile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru tineri;
 • Efectueaza orice alte activitati legale necesare realizarii scopului F-PRO.

Membrii F-PRO
Consiliul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Craiova (CLIMM Craiova) (200 de membri activi)
Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PIMM) Slatina
Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Dr. Tr. Severin


PROIECTE
Proiecte cu finantare externa derulate de F-PRO

F-PRO a urmarit in decursul celor 6 ani de existenta dezvoltarea mediului de afaceri si facilitarea alinierii IMM-urilor din regiunea Sud Vest Oltenia la exigentele impuse de economia de piata si piata unica europeana.  Aria de cuprindere a proiectelor dezvoltate de F-PRO a permis consolidarea credibilitatii sale ca si exponent al intereselor IMM-urilor in Regiunea Sud Vest Oltenia si la nivel transfrontalier (Romania-Bulgaria), cat si formarea si perfectionarea unei echipe de specialisti in managementul de proiecte si furnizarea de servicii adecvate catre IMM-uri:

I. Titlu proiect: Dezvoltarea zonelor transfrontaliere Romano-Bulgare printr-o strategie comuna de promovare a proiectelor mari cu finantare UE si in Parteneriat Public Privat (PPP)
Scopul proiectului este identificarea si prioritizarea proiectelor mari de infrastructura promovate de organizatiilor locale, respectiv Consilii judetene, primarii, din zona transfrontaliera romano-bulgara cuprinzand judetele Dolj, Olt, Teleorman, pe de o parte si Vidin, Montana, Pleven prin intermediul programului Phare CBC si PPP si stabilirea unui parteneriat transfrontalier si a unei strategii comune care sa asigure implementarea conjugata.
Localizare: Dolj, Olt, Teleorman (Romania) si Vidin, Montana, Pleven (Bulgaria).

II. Centrul de evaluare si stimulare a potentialului profesional si antreprenorial pentru tineri
Scopul proiectului: Facilitarea, evaluarea si abilitarea accesului tinerilor absolventi pe piata muncii in functie de abilitati, calificari si potential ca instrument sistemic pentru stimularea fortei de munca.
Localizare: Oltenia, Dolj, Craiova.

III. Serviciile in turism - mijloc de reducere a somajului in judetul Dolj
Scopul proiectului: il reprezinta cresterea capacitatii de ocupare a fortei de munca si combaterea excluziunii sociale prin calificarea si recalificarea somerilor din judetul Dolj la standarde europene in meserii specifice activitatii de turism si masuri active de mediere pe piata fortei de munca.
Localizare: Dolj, Regiunea SV Oltenia, Craiova

IV. Evaluarea riscurilor din industria alimentara si sectorul agricol din Romania si Bulgaria in perspectiva implementarii standardelor UE.
Scopul proiectului este de a imbunatatii IMM-urile (in special din industria alimentara si sectorul agricol) si posibilitatile angajatilor de a anticipa modificari in mediu de afaceri si de a implementa noi standarde de protectie si calitate, ca impact in aproprierea integrarii Europene.
Localizare: Romania -Craiova; Bulgaria – Pleven

V. Dezvoltarea resurselor umane din turism – mijloc de sustinere a potentialului  economic din Oltenia si combatere a excluziunii sociale.
Scopul proiectului este promovarea cresterii productivitatii, calitatii la locul de munca, competitivitatii si adaptabilitatii resurselor umane din turism pentru diminuarea deficitului de competente in sectorul turistic.
Localizare: judetele regiunii Oltenia, SV Oltenia, localitatile si principalele orase din Oltenia

VI. Promovarea si implementarea acquis-ului comunitar in domeniul protectiei mediului pentru sustinerea dezvoltarii agentilor economici si a protejarii intereselor comunitatii de afaceri din Regiunea Sud-Vest Oltenia
Scopul proiectului il reprezinta cresterea implicarii sectorului neguvernamental in promovarea si implementarea acquis-ului comunitar in domeniul protectiei mediului, in vederea sustinerii dezvoltarii agentilor economici din Regiunea Sud-Vest Oltenia si a protejarii intereselor comunitatii de afaceri, in contextul unei Europe unite.
Localizare: Sud Vest Oltenia, judetele Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti, orasele: Craiova, Corabia, Valcea si Dr. Tr. Severin

VII. Impreuna pentru un mediu mai curat-campanie comuna de promovare si constientizare privind protectia si dezvoltarea durabila a mediului in regiunea transfrontaliera Sud-Vest Oltenia (Romania)/Nord-Vest (Bulgaria)
Scopul proiectului este sa contribuie la cresterea gradului de promovare si constientizare privind protectia si dezvoltarea durabila a mediului in regiunea transfrontaliera Sud-Vest (Romania)/Nord-Vest (Bulgaria).
Localizare: Sud-Vest Oltenia (Romania) /Nord-Vest (Bulgaria).

VIII. Proiect CJ DolJ: Europa – o casă nouă cu obiceiuri noi: conştientizarea populaţiei rurale din judetul Dolj privind oportunităţile şi perspectivele pe care le oferă integrarea României în Uniunea Europeană 
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei rurale din judeţul Dolj privind accesarea fondurilor europene;
Imbunătăţirea nivelului de promovare şi înţelegere a rolului şi importanţei Uniunii Europene în mediul rural.


IX.Proiect: Mestesugurile si agroturismul - intre traditie si cooperare in afaceri in zona transfrontaliera romano-bulgara (Regiunea Sud-Vest, Oltenia, Romania/Regiunea Nord-Vest, Bulgaria)
Program: Phare CBC 2006 Romania-Bulgaria,
Beneficiar : Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia
Partener: Camera de Comert si Industrie Vratsa, Bugaria
Obiectivul general al proiectului il reprezinta:
Stimularea cooperarii de afaceri intre operatorii economici din zona transfrontaliera Sud-Vest, Oltenia (Romania)/Nord-Vest (Bulgaria) si impulsionarea schimburilor turistice intre cele doua tari, prin sprijinirea promovarii produselor mestesugaresti traditionale, a artei populare si artizanatului precum si a potentialului agroturistic din cele doua regiuni.


Localizare
: Regiunea Sud-Vest, Oltenia, Romania/Regiunea Nord-Vest, Bulgaria

 


Formare profesionala
Activitatea de formare profesionala desfasurata de F-PRO are in vedere dezvoltarea abilitatilor si competentelor resurselor umane din turism conform cerintelor economiei de piata functionale romanesti si la standardele cerute de Uniunea Europeana prin organizarea cursurilor de calificare/recalificare in meseriile barman/ospatar, bucatar, receptioner si tehnician in turism, hotel si alimentatie.


Contact
Craiova, Brazda lui Novac, bl. N11-12, parter, judetul Dolj
 
Telefon: 0040 351 416041; 0040 351 416042
Fax: 0040 351 416041
Email: office@fpro.ro


www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio