Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Сряда | 26 Февруари 2020 г.

Заключителна конференция на проект I-CREATE

На 18.09.2013 г. в хотел Шератон, София представители на Търговско-промишлена палата-Враца участваха в заключителната конференция на проект I-CREATE „Пакет обучителни материали за развитие на креативността и иновациите в малки и средни предприятия“. Събитието бе част от заключителния етап от изпълнението на проект I-CREATE, осъществен в рамките на Програма „Учене през целия живот” 2007-2013, Леонардо да Винчи, мярка Трансфер на иновации. В конференцията участваха организациите-партньори по проекта от Австрия, България, Ирландия, Испания и Словакия. На събитието партньорите представиха основните продукти, разработени от екипа по проекта през двегодишния му период на изпълнение: Наръчник по креативност и иновации; Инструмент за самооценка и уеб сайт. Общо около 80 души взеха участие в конференцията като сред гостите имаше представители на образователни институции, агенции за подбор и обучение на персонал, кариерни центрове, управители на компании от различни сектори на икономиката, оперативни мениджъри, ръководители на отдели Човешки ресурси и други заинтересовани страни. Не по-малко интересна бе втората част от програмата – работният семинар, на който на практика бяха демонстрирани техниките за креативност Сенат и Брейнсторминг (Мозъчна атака). Събитието приключи с награждаване на гостите на конференцията, които бяха успели да разрешат задачите за размисъл, предоставени заедно с информационния пакет. Наградите бяха осигурени от партньорите по проекта, като всеки подари нещо традиционно за своя регион.


www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio