Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Сряда | 26 Февруари 2020 г.

Проект InterMobil: Развитие на междукултурни умения за малки и средни предприятия

 Консорциумът от шест организации от шест различни европейски страни: Австрия, България, Великобритания, Испания, Италия, Португаия е в процес на приключване на един от най-успешните си проекти „InterMobil“, който бе изцяло финансиран от Европейската комисия.

Проектът създава по-благоприятна среда за развитие на програми за мобилност, младежки обмени и стажове. Чрез изготвянето на комплект учебни материали той цели да помогне на МСП, предлагащи работни места за международни  стажанти, да научат  повече за междукултурните различния и да разработят управленски стратегии за по-успешно интегриране на стажантите в работната среда.
Комплектът учебни материали включва девет модула, покриващи различни проблеми на междукултурното взаимодействие, като теории за културата, междукултурната комуникация, практическите нужди на стажантите, спецификата на междукултурното консултиране и много други. Всеки модул се състои от четири раздела,  които могат да бъдат използвани като отделни учебни единици. По този начин компаниите, използващи материалите на проекта InterMobil, могат да създадат свои учебни програми, отговарящи на техните нужди.
В допълнение на комплекта учебни материали се предлага и Наръчник за МСП, който представлява методически документ, създаден да помогне ориентиране в учебните модули и раздели InterMobil. Той също така предоставя практически съвети за приемане на международни стажанти. В допълнение към краткото описание на учебните материали, Наръчникът съдържа и „културните профили“  на страните, от които са партньорите в консорциума, и най-добри практики за управление на международни стажови програми.
Всички продукти на проекта InterMobil са налични на онлайн страницата на проекта: www.intermobil-project.eu.
Чрез проекта InterMobil консорциумът насочва вниманието на обществеността към предимствата на международните програми на обмен и спомага за премахването на бариерите, които  влияят на МСП да предложат трудови места на международни стажанти.

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio