Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Петък | 28 Февруари 2020 г.

Проект I-CIA of SMEs за проучване на конкуренцията и увеличаване на пазарния дял на МСП

 Търговско-промишлена палата-Враца изпълнява нов проект Подобряване на способностите за конкурентно проучване на малките и средни предприятия -
I-CIA of SMEs, който има за цел да подобри конкурентоспособността на малките и средни предприятия в Литва, България, Гърция, Хърватия и Турция от помощен като подобри способностите на заетите лица по отношение на конкурентоспособност и разработване на стратегии. Най-общо казано проектът цели повишаване на осведомеността по отношение на важността на конкурентното проучване и стратегиите в малките и средни предприятия, както и увеличаване броя на хората на пазара на труда с умения в тази област.

Проектът е съфинансиран по Програма учене през целия живот, Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации на ЕС и се ръководи от IDDMIB – Асоциация на износителите на метали в Истанбул. Продължителността на проекта е 2 години и следва да завърши през април 2016 г.

Консорциумът се състои от 8 партньори от 7 държави: Асоциация IDDMIB (Турция), Конфедерация на индустриалците в Литва, Университет Bogazici (Турция), Изследователски център MERIG (Австрия), Агенция за регионално развитие ZADRA (Хърватска), Търговско-промишлена палата-Враца (България) и две компании: E-Intelligent (Испания) и IDEC (Гърция).

В резултат то проекта малките и средни предприятия ще получат разработен обучителен курс за своя персонал относно повишаване на тяхната конкурентоспособност и пазарен дял чрез използване на отворено и дистанционно обучение.

Първата партньорска среща се проведе в Истанбул на 21 и 22 юли 2014 г.
Партньорите по проекта представиха своите организации и опит в подобни дейности. Водещият партньор представи задачите, административните и финансовите правила по проекта I-CIA of SMEs. Бяха обсъдени и планирани ролите на партньорите по всеки от седемте работни пакета. Втората среща беше планирана да се проведе на 20 и 21 януари във Враца, България.

 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само вижданията на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

  

22-08-2014 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio