Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Петък | 28 Февруари 2020 г.

Покана на Европейската комисия към предприятията в Европа да представят предложения за извеждане на пазара на нови екологични решения

 Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения на стойност 31,5 милиона евро за 45-те най-добри иновативни проекта.До 5 септември 2013 г. предприятията в Европа трябва да представят предложенията си за извеждане на пазара на нови екологични решения в следните 5 области: 

 
рециклиране на материали
 
вода
 
устойчиви строителни материали
 
екосъобразни дейности
 
храни и напитки.                          
 
Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви:„Екоиновациите не са само част от екологосъобразните дейности на предприятията.Конкурентоспособността на Европа през следващите десетилетия ще зависи от нейната способност да преодолее ограниченията на ресурсите.Екологично иновативните дейности водят до трансформиране на цялата икономика.Насърчавам особено МСП да кандидатстват за финансиране и да помогнат на Европа да укрепи водещата си позиция в сектори като управлението на водите и отпадъците.“ 
 
Поканата ще обхване 45 проекта 
 
Поканата е насочена на първо място към частния бизнес, основно МСП, които са разработили екологичен продукт, процес или услуга, но имат затруднения при въвеждането им на пазара.В поканата се предлага съфинансиране за покриване на до 50 % от разходите за проекта и по този начин през тази година ще бъдат подкрепени 45 нови проекта. 
 
В момента са в ход 185 проекта 
 
Почти 50 проекта са готови да стартират след поканата от миналата година, а над 185 проекта вече са в процес на изпълнение.Примери за сегашните схеми са:оптимизиране на технологията за повторно използване на стари тухли в строителството,производство на кожени обувки, които не съдържат вредни химикали,използване на въглероден диоксидза естествен източник на Омега-3и нова техника за производство на килими. 
 
Контекст
 
Екологичните иновации се финансират чрез Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и имат бюджет от около 220 милиона евро за периода 2008 – 2013 година.Програмата подкрепя технологично изпитани продукти, които спомагат за по-доброто използване на природните ресурси в Европа.Екологичните иновации представляват „зелената“ част на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и активно допринасят за Плана за действие в областта на екологичните технологии.Програмата се управлява от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI). 
 
Поканата за представяне на предложения за 2013 г. е валидна до 5 септември.. 
 
Връзки:
 
Инициативата за екологични иновации на ПКИ: 
 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/ 
 
Покана за представяне на предложения за екологични иновации за 2013 г.: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm 
 
Следвайте ни в Twitter:@EU_ecoinno 
 
Примери на проекти, посочени в съобщението за медиите: 
 
оптимизирана технология за повторно използване на стари тухли:REBRICK –http://www.gamlemursten.dk/uk 
 
производство на кожени обувки, които не съдържат вредни химикали:  TiLeather project -http://www.tileather.eu/default.aspx 
 
използване на въглероден диоксидза естествен източник на омега-3:Phobior project - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/ 
 
нова техника за производство на килими:EuroC2C Carpetchain Project - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html 
 
 За контакт: Joe Hennon (+32 2 295 35 93), Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
 
Източник: http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/200513-mlns_bg.htm
 

02-08-2013 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio