Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Петък | 28 Февруари 2020 г.

I-CREATE

Пакет обучителни материали за развитие

на креативността и иновациите в малки и

средни предприятия - I-CREATE

Програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи

Трансфер на иновации.

 

Защо креативност?

Управлението на креативността и ино-

вациите спомага за развиването на нови

ерспективи, генерирането на нови идеи и

разрешаването на практически проблеми

с мислене извън традиционните модели.

Креативността е умение, което може да бъде

култивирано и развито, то е от съществено

значение за всички организации, в които

създаването и използването на иновации

е ежедневие и предпоставка за оцеляване.

 

Брошура на проекта може да видите тук. 

Кратко резюме на проекта можете да видите тук.


www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio