Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Сряда | 26 Февруари 2020 г.

Харта на клиента

Мисията на ТРАНСГРАНИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА БИЗНЕС ПОДПОМАГАНЕ е да бъде място за изчерпателна и практична информация по стопански въпроси и за съдействие на местния бизнес, малките и средни предприятия, организации и физически лица, като по този начин се опитва да повиши тяхната осведоменост, конкурентноспособност, в рамките на общите усилия за насърчаване развитието на регионалната икономика.

1. Работното време на ТРАНСГРАНИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА БИЗНЕС ПОДПОМАГАНЕ е от понеделник до петък със следната продължителност: 8:30 – 17:30 ч. с обедна почивка от един час.

2. В случай, че сме извън офисите Вашите съобщения ще бъдат записани на телефонен секретар и ние ще се свържем с Вас при първа възможност. Може да ни пишете и на електронната поща.

3. Отговор на всички телефонни и писмени /по поща, факс, Интернет/ запитвания ще получите до пет работни дни в обикновен срок. Когато не можем да Ви дадем пълен отговор, ще получите първоначална информация, включваща необходимото време за пълен отговор на Вашето запитване.

4. В случаите когато не можем да отговорим на Вашите въпроси, когато става дума за теми извън нашата компетентност, ще Ви пренасочим към съответни специалисти и институции.

5. Всички посетители с уговорени срещи ще бъдат приети в точното време. Когато това е невъзможно по непредвидени обстоятелства, ще получите обяснение/извинение и ще се уточни нова среща. Ще правим необходимото, за да осигуряваме безопасността на всичките ни посетители.

6. Ще се стараем да приемем всеки посетител без уговорка за посещение, когато това е възможно. Ако това не е възможно да стане веднага, ще си уговорим среща с посетителя.

7. Служителите на ТРАНСГРАНИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА БИЗНЕС ПОДПОМАГАНЕ са специално обучени в обслужването на клиенти. Персоналът ще се отнесе към клиентите и техните въпроси любезно и ефективно.

8. Дължимите хонорари и такси за всяка от нашите услуги ще бъдат съгласувани предварително, когато е възможно, и платими веднага след извършване на услугата, при което ще Ви бъде издадена фактура /платежен документ на касата на съответния център/.

9. За ТРАНСГРАНИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА БИЗНЕС ПОДПОМАГАНЕ е важно да подобряват обслужването и всяко Ваше предложение в тази насока ще бъде взето под внимание. Всяка забележка или оплакване за качеството на нашето обслужване ще бъдат незабавно доведени до знанието на ръководителите на проекта, респективно хост-структурите във Враца и Крайова.

Центровете следва да предоставят безпристрастна информация. Те трябва да информират и общуват по неутрален, точен от фактологична гледна точка и предоставящ възможност за участие на всички заинтересовани страни начин.


www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio